نهالستان ترشیز

تولیدکنندگان و عمده‌فروشی / محصولات کشاورزی و خوراکی
توضیحات

ارائه نهال انگور ترکمن ۴

استان خراسان رضوی - شهر کاشمر - جنب امامزاده سید مرتضی

آگهی های کارت ویزیت

نهال انگور ترکمن ۴

این رقم مقاوم به کم آبی و تنش های دمایی می باشد

40,000 ريال

کارت ویزیت های مشابه