نیسان بار ترابی

خدمات / مراکز حمل و نقل
توضیحات

حمل بار از مشهد و بینالود به تمام نقاط کشور بابهترین کرایه بیمه و بارنامه دولتی موجود میباشد

استان خراسان رضوی - شهر مشهد - سیدی

آگهی های کارت ویزیت

نیسان بار مشهد

حمل بار از مشهد به تمام نقاط کشور ایران بیمه و بارنامه دولتی موجود میباشد

0 ريال

کارت ویزیت های مشابه