کارت ویزیت مدیریتی

سایر مشاغل / سایر مشاغل
توضیحات

مدیر کالا شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

استان تهران - شهر تهران - خیابان آزادی بعد از دانشگاه شریف کوچه آران کوچه هشتم پلاک ۵ واحد ۹

کارت ویزیت های مشابه