کانون تبلیغاتی همنفس

خدمات / تبلیغات و عکاسی
توضیحات

برگزاری همایش ها -جنگ های شادی- ساخت تیزر های تبلیغاتی - کلیپ های تبلیغاتی- بنر-تراکت و... آماده عقد قرارداد باسازمان های دولتی وخصوصی وسایر ارگان ها

استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز - چرمشهر خیابان سوم پلاک 13کانون تبلیغاتی هم نفس

کارت ویزیت های مشابه