گروه صنعتی کیمیا سی ان سی

خدمات آموزشی / مراکز آموزشی
توضیحات

آموزش نرم افزار پاورمیل (CNC)

استان تهران - شهر تهران - تهران

آگهی های کارت ویزیت

آموزش پاورمیل

آموزش برنامه نویسی و اپراتوری سی ان سی فرز در محل کار شما.

توافقی

کارت ویزیت های مشابه